น้ำยาแอร์ชนิดท่อ R407C

คุณสมบัติ :
  • ไม่มีสี
  • ปลอดสารพิษ
  • ไม่ติดไฟ
  • เป็นสารผสม R-134+R-125+R-32
  • ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  • ใช้ในส่วนระบบปรับอากาศภายในอาคารบ้านเรือนและเชิงพาณิชย์
สั่งซื้อสินค้า / สอบถามราคา
น้ำยาแอร์ที่เกี่ยวข้อง​