น้ำยาแอร์ชนิดท่อ R32

คุณสมบัติ :
  • สถานะเป็นก๊าซไม่มีพิษ ไร้กลิ่น
  • มีจุดเดือนต่ำ
  • สามารถติดไฟได้เล็กน้อย
  • ช่วยประหยัดพลังงาน
  • ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ
  • อุณหภูมิจุดเดือดมาตรฐาน 51.63°C
  • อุณหภูมิวิกฤตต่ำสุด 78.1°C และแรงดัน 50 MPa Freon R32
  • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ ODP = 0
  • มีค่าการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน GWP = 675
  • ความไวไฟ : ต่ำ และไม่มีการแพร่กระจายของเปลวไฟ
สั่งซื้อสินค้า / สอบถามราคา