น้ำยาแอร์ชนิดท่อ R404A

คุณสมบัติ :
  • เป็นสารผสม R143a+R125+R134a
  • ไม่ทำลายชั้นโอโซน
  • ใช้ในอุตสาหกรรมแช่แข็ง หรือ ตู้แช่อาหาร
  • จุดเดือดปกติ (°F) : -51.2 หรือ (°C) : -46.5
  • อุณหภูมิวิกฤต (°F) : 161.7 หรือ (°C) : 72.0
  • การจำแนกกลุ่มความปลอดภัยของ ASHRAE : A1
  • ศักยภาพการทำลายโอโซน (ODP) : 0
  • ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) AR5 : 3,943
สั่งซื้อสินค้า / สอบถามราคา