น้ำยาแอร์ชนิดท่อ R134a

คุณสมบัติ :
 • เป็นสารประกอบเดียว
 • ไม่เป็นพิษ
 • ไม่ทำลายชั้นโอโซน
 • ไม่กัดกร่อน
 • ไม่ติดไฟ
 • เหมาะสำหรับรถยนต์
 • จุดเดือดปกติ (°F) : -14.9 หรือ (°C) : -26.1
 • อุณหภูมิวิกฤต (°F) : 213.9 หรือ (°C) : 101.1
 • การจำแนกกลุ่มความปลอดภัยของ ASHRAE : A1
 • ศักยภาพการทำลายโอโซน (ODP) : 0
 • ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) AR5 : 1,300
สั่งซื้อสินค้า / สอบถามราคา