แอร์มีน้ำแข็งเกาะ น้ำแข็งเกาะท่อน้ำยาแอร์ คอยล์เย็นแอร์เป็นน้ำแข็ง เกิดจากอะไร

แอร์มีน้ำแข็งเกาะ
น้ำแข็งเกาะแอร์ น้ำแข็งเกาะท่อน้ำยาแอร์ คอยล์เย็นแอร์เป็นน้ำแข็ง

แอร์มีน้ำแข็งเกาะ

ปัญหา น้ำแข็งเกาะท่อน้ำยาแอร์ คอยล์เย็นแอร์เป็นน้ำแข็ง น้ำแข็งเกาะที่คอยล์เย็น แอร์ไม่ค่อยเย็นแต่เป็นน้ำแข็ง เกิดจากอะไร

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของน้ำแข็งเกาะ

  1. ไส้กรองอากาศแอร์สกปรกอุดตัน ทำให้สิ่งสกปรกปิดกั้นช่องระบายอากาศ
  2. พัดลมโบลเวอร์มีฝุ่นเกาะจำนวนมาก หรือโบลเวอร์เสีย ทำให้แอร์ทำงานผิดปกติจึงไม่สามารถเป่าลมได้
  3. คอยล์เย็นมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเกาะเป็นจำนวนมาก ทำให้กระแสลมไหลผ่านได้ไม่สะดวก
  4. ระดับน้ำยาแอร์ลดต่ำลง หรือสารทำความเย็นรั่ว
  5. การติดตั้งตำแหน่งเครื่องส่งลมเย็น (Fan coil Unit : FCU) ไม่เหมาะสม จึงไม่สามารถกระจายความเย็นได้
  6. ท่อแอร์พังปิดกั้นการไหลเวียนของอากาศ ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงท่อแอร์จึงมีน้ำแข็งเกาะ
  7. การตั้งอุณหภูมิแอร์ให้ต่ำกว่า 21 องศาเซลเซียส โดยปกติถือว่าเย็นเกินไป

แอร์เป็นน้ำแข็ง เปิด ต่อ ได้ ไหม
เมื่อแอร์เกิดน้ำแข็งแล้วสงสัยว่าจะเปิดต่อได้ไหม ในการทำงานเบื้องต้นแอร์จะยังคงเปิดใช้งานได้ แต่แอร์จะไม่เย็น หากฝืนเปิดต่อไปอีกนาน ๆ ก็จะทำให้ระบบแอร์ทำงานหนักมากขึ้น ปัญหาที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ระบบตัดความเย็นชำรุด และอาจรุนแรงถึงขั้นไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดอัตรายได้ สรุปแล้ว เพื่อความปลอดภัยถ้าแอร์เป็นน้ำแข็งไม่ควรเปิดใช้งาน และตามช่วงมาช่วยซ่อมให้เร็วที่สุด

แอร์เป็นน้ำแข็ง กินไฟ ไหม

แอร์เกิดน้ำแข็งเกาะหรือเป็นน้ำแข็ง จะทำให้ระบบแอร็ทำงานหนักขึ้น ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า และแอร์จะกินไฟมากขึ้น

วิธี แก้แอร์มีน้ำแข็งเกาะ

  • ขั้นตอนแรกให้ปิดเทอร์โมสตัทที่รีโมทแอร์ (Thermostat) หรือตัวควบคุมอุณหภูมิแอร์
  • หลังจากนั้น เปลี่ยนการตั้งค่าเปิดเป็นโหมดพัดลมจาก AUTO เป็น ON แทนสามารถช่วยแก้ปัญหาแอร์ น้ำแข็งเกาะเพราะพัดลมจะค่อยๆละลายน้ำแข็ง

คำแนะนำวิธีป้องกัน แอร์เป็นน้ำแข็ง เสียงดัง

1. เช็คคอยล์เย็นว่ามีสิ่งสกปรก เศษขยะปิดกั้นการไหลเวียนของอากาศเป็นประจำ

2. ควรล้างทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกๆ 2 ถึง 3 เดือน จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้

3. ควรเช็คน้ำยาแอร์ว่ามีการรั่วซึม หรือน้ำยาแอร์ลดระดับลงหรือไหม