แอร์ดับเอง แอร์เปิดไม่ติด ตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยตัวเอง

แอร์ดับเอง
แอร์ดับ แอร์เปิดไม่ติด ตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยตัวเองเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาและเสียเงินในการเรียกช่าง แต่ถ้าจุดไหนเกินความสามาถหรือไม่มีอุปกรณ์ค่อยแจ้งช่าง

แอร์ดับเอง

เคยมั้ยกับปัญหาแอร์ดับทั้งๆที่แอร์กำลังใช้งาน พัดลมหยุด ซึ่งปัญหาพวกนี้อาจทำให้หลาย ๆ คนเกิดความรำคาญ ซึ่งอาการ และสาเหตุของปัญหามีด้วยกันหลายปัจจัยหลายสาเหตุ โดยสิ่งเบื้องต้นที่ต้องตรวจดูด้วยต้นเองก่อนแจ้งช่างมาซ่อม

เช็คอาการ และ สาเหตุที่เบื้องต้น

1. อาการ แอร์ดับเอง เปิดไม่ติด
1.1. เกิดจากเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิเสีย
1.2. คอมเพรสเซอร์แอร์ร้อนมากเกินไป เพราะมีสิ่งสกปรกไปอุดตัน

2. อาการ แอร์ดับ ไฟกระพริบ
2.1. สาเหตุเกิดจาก ไฟตกชั่วขณะ ทำให้มีไฟสถานะกระพริบฟ้องเกิดขึ้น
2.2. ระบบเครื่องเกิดความผิดปกติ เกิดไฟกระพริบมากกว่า 5 ครั้ง/วินาที หรือกระพริบรัว ๆ ควรติดต่อแจ้งซ่อม

3. อาการ แอร์ติดๆดับๆ
3.1. กระแสไฟฟ้าช็อต
3.2. แคปพัดลมแอร์
3.3. ระบบคอนโทรลเสีย

4. อาการ แอร์เปิด ติด แต่ไม่ ทํา งาน
4.1. ฟิลส์ขาด
4.2. สายไฟภายนอกขาด
4.3. เบรกเกอร์เสีย
4.4. ไฟไม่พอส่งเข้าแอร์ในเวลานั้น
4.5. ถ่านรีโมทแอร์หมด

5. อาการ แอร์เปิดไม่ติด ไฟกระพริบ
5.1. เกิดจากฟิวส์ขาด
5.2. สายไฟหลวม สายไฟชำรุด หรือไฟตกอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า
5.3. ถ่านรีโมทหมดอายุ
5.4. ตัวรับสัญญาณสกปรก หรือเสีย
5.5. แผงควบคุมการทำงานเสีย

สั่งซื้อน้ำยาแอร์คลิ๊ก LINE : @ fillkool