ทำความรู้จักน้ำยาแอร์บ้านยอดนิยม

น้ำยาแอร์บ้านยอดนิยม
น้ำยาแอร์ เป็นของเหลวที่ทำให้เกิดความเย็น เป็นตัวกลางดูดซับ และนำความร้อน ทำให้ของเหลวให้กลายเป็นไอ และเปลี่ยนกลับเป็นของเหลว

น้ำยาแอร์บ้านยอดนิยม

น้ำยาแอร์ หรือที่เราเรียกกันว่า สารทำความเย็น (Refrigerants)อักษรย่อภาษาอังกฤษ “R” เป็นสารของเหลวที่ทำให้เกิดความเย็น เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่รับ ดูดซับ และนำพาความร้อน เพื่อให้เกิดการขยายตัว หรือมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นไอหรือก๊าซ และสามารถคืนตัวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวได้อีกครั้งซึ่งน้ำยาแอร์มีมากมายหลายประเภท โดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป น้ำยาแอร์บ้านที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุด คือ R-22 R-32 และ R-410A

การทำงานของน้ำยาแอร์บ้านยอดนิยม

  • น้ำยาแอร์ R-22
    เป็นสารทำความเย็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มักใช้กับแอร์บ้านทั่วไป มีค่า ODP (ดัชนีวัดการทำลายโอโซน) = 0.05 ค่า, GWP(ดัชนีชี้วัดผลกระทบภาวะโลกร้อน) = 1810 และมีค่า Cooling Capacity(ประสิทธิภาพการทำความเย็น) = 100 ข้อดีคือมีราคาถูกกว่าน้ำยาแอร์ชนิดอื่น ๆ ส่วนข้อเสียที่ร้ายแรงคือส่งผลต่อการทำลายชั้นโอโซน อาจทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก และหากรั่วออกมาสู่อากาศจำนวนมากจะส่งผลอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจอีกด้วย จึงต้องใช้ความระมัดระวังและความชำนาญในการใช้งาน
  • น้ำยาแอร์ R-32
    เป็นสารทำความเย็นที่ถูกพัฒนามาเพื่อทดแทนชนิด R-22 โดยมีข้อดีที่มีค่า ODP ที่ต่ำกว่าสารทำความเย็นชนิด R-22 จึงทำให้ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศแต่ข้อเสียก็คือราคาจะแพงกว่า และถึงแม้ว่าจะไม่ทำลายชั้นโอโซนแต่ก็ยังส่งผลต่อภาวะเรือนกระจกอยู่ มีค่า ODP (ดัชนีวัดการทำลายโอโซน) = 0 ค่า, GWP(ดัชนีชี้วัดผลกระทบภาวะโลกร้อน) = 675 และมีค่า Cooling Capacity(ประสิทธิภาพการทำความเย็น) = 160
  • น้ำยาแอร์ R-410A
    เป็นสารทำความเย็นรุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งถูกผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดการเกิดก๊าซเรื่อนกระจก ข้อดี ประหยัดพลังงานมากที่สุดและราคายังถูกกว่า แต่ข้อเสียคือสามารถติดไฟได้ จึงต้องใช้ความระมัดระวังและความชำนาญในการใช้งาน

น้ำยาแอร์ที่ดีควรคำนึงถึงดังนี้

1. มีมาตรฐานรองรับ : มีใบรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย MSDS และด้านคุณภาพสินค้า Specification
2. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม : ส่วนผสมไม่ก่ออันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ไร้สีไร้กลิ่น : น้ำยาแอร์ที่ดีควรไม่มีสีและกลิ่นที่รบกวนผู้ใช้
4. บรรจุภัณฑ์ : วาล์วถังปิดสนิทไม่มีรอยรั่ว หรืออยู่ในสภาพชำรุด

สั่งซื้อน้ำยาแอร์คลิ๊ก LINE : @ fillkool